Životní příběh Jarmily Hassan
drama ve třech dějstvíchDějství třetí:
Na studnické tvrzi

Epilog:
Ediční poznámky

____________________________________________

Ediční poznámky
____________________________________________


Vlastní životopis Jarmily Hassan Abdel Wahab z roku 1964 je přiložen zde (dokument.pdf).


Ukázka strojopisu vlastního životopisu (první a poslední strana)


Přehled rolí Jarmily Hassan Abdel Wahab - Kristenové
je přiložen zde (dokument.doc). Zpracoval Mgr. Oldřich Zelený.


Z historie obce Studnice a studnické tvrze

Místní jméno Studnice se odvozuje od studny s pramenitou vodou uprostřed obce. První zmínka pochází z roku l438 a nejstarším známým majitelem studnické tvrze byl Jan Straka z Nedabylic, věrný stoupenec husitů a přítel hejtmana Jana Koldy ze Žampachu.

Po roce 1638, v době pobělohorských konfiskací se majitelé střídali. Jedni z majitelů, Schmiedenové ze Schmiedenu, nechali postavit v blízkosti tvrze kapli, dnešní kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 1787 připadla Studnice náchodskému panství. Historická budova tvrze byla roku l789 přestavěna na faru, kde také od roku 1833 pobýval místní farář a historik Josef Myslimír Ludvík ...

V roce l975 koupila bývalou faru, ve značně zchátralém stavu, od církevního úřadu paní Jarmila Hassan Abdel Wahab. Snažila se ji restaurovat v duchu původní studnické tvrze. Od roku 1998 je ve vlastnictví obce Studnice. Po dokončení rekonstrukce v roce 2000 zde sídlí obecní úřad.Josef Myslimír Ludvík (1796-1856)
obrozenecký katolický kněz, historik a badatel

Narodil se 22. 4. 1796 v Dolanech u Jaroměře, zemřel stižen mrtvicí v Náchodě dne 5. 1. 1856.

V lednu 1833 byl páter Ludvík ustaven lokalistou ve Studnicích, aby se věnoval opravě fary, přestavěné z bývalé tvrze Straků z Nedabylic, hřbitova a kostela. S vlasteneckým nadšením zde sepsal Paměti duchovní osady Studnické a účastnil se Jiřinkových slavností v České Skalici, o kterých psal články do novin a časopisů.

V roce 1846 se u něho projevila nebezpečná choroba jater, ztěžující jeho život i duchovní činnost. Ulehčením mu mělo být jmenování farářem na Boušíně v roce 1847. Nemoc byla vleklá, žil vzdálen kulturnímu dění a mohl se věnovat pouze spisovatelské práci. V září téhož roku byl na faře, která stojí na samotě, přepaden a oloupen zlodějskou tlupou rodiny Špetlů. Zažádal si o penzi a 16. října 1848 byl dán na odpočinek do České Skalice.

Jeho nejvýznamnějším dílem byly posmrtně vydané Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. V roce 1857 je vydal u nakladatele Pospíšila v Hradci Králové kněz Jan Karel Rojek, děkan v Novém Městě nad Metují.

Více z jeho životopisu viz
http://www.ceskaskalice.cz/mesto/data/omeste_osobnosti.htm .


Žofie Brožíková (*12.11.1927, rozená Líbalová)
blízká přítelkyně paní Jarmily již z dětství, patří ji poděkování za velkou a nezištnou pomoc při realizaci tohoto blogu

Narodila se 12. listopadu 1927 v Plzni v rodině důstojníka Československé armády. Její otec, plukovník Adolf Líbal, byl po převratu v roce 1948 předčasně penzionován. Maturovala na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí a vzdělání si rozšířila nástavbou na zdravotní škole v Karlových Varech. Se svým manželem, MUDr. Zdeňkem Brožíkem, obvodním lékařem v Rotavě, okres Sokolov, pracovala jako zdravotní sestra. Provdala se za něho v roce 1954 a měli spolu dva syny, Petra a Tomáše. Nyní žije v domě s pečovatelskou službou „Jarmila“ ve Studnici.

Malá Žofie Líbalová se seznámila s Jarmilou Krzywou, o deset let starší studentkou a začínající zpěvačkou, v letech 1932 – 1934, kdy obě jezdily na prázdniny spolu se svými rodiči do Zlíče u České Skalice. Jejich rodiče se scházeli ve vile u Holzbecherů, kde pořádala paní učitelová Hozbecherová pravidelná hudební odpoledne. Pradědeček paní Žofie, Johan Petr, byl v nedalekých Ratibořicích ve službách prince Schaumburg-Lippe jako vrchní knížecí zahradník.


Rudolf Matys (*1938)
autor článku Tři životy jedné velké ženy aneb O studnické zemance, restituentce po duchu, který vyšel v časopise Rodným krajem a byl věnovaný vzpomínkám na paní Jarmilu Hassan Abdel Wahab

Narodil se 28. května 1938 v Praze, s rodovými kořeny z Petrovic, které leží mezi Novým Bydžovem a Hořicemi. Publicista, básník, kritik, autor knížek pro děti a literárních rozhlasových pořadů, rozhlasových her a dramatizací. Na náchodském gymnáziu maturoval v roce 1955. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze, pak krátce učil. Od roku 1967 působil v literární redakci Československého, později Českého rozhlasu.


Použitá literatura, fotografie a odkazy

Matys R.: Tři životy jedné velké ženy aneb O studnické zemance, restituentce po duchu (1), časopis Rodným krajem, č. 28/2004

Matys R.: Tři životy jedné velké ženy aneb O studnické zemance, restituentce po duchu (2), časopis Rodným krajem, č. 29/2004

Sádlo V.: Svět paní Jarmily Hassan Abdel Wahab, Noviny Náchodska, č. 83, 85/1998

Sádlo V.: Jarmila Hassan Abdel Wahab a její svět, noviny Náš čas, č.14/1998

Almanach ZUŠ Nové Město nad Metují: Půl století Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují

Regionální muzeum Náchod: rodinné a umělecké fotografie Jarmily Hassan Abdel Wahab

Fotografie z internetu s hypertextovými odkazy na zdrojové webové stránky

Český hudební slovník osob a institucí: http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=sekce&psm=K

OPERA INFO: http://www.operainfo.eu/sopranyst.htm

IBSEN.NET, Peer Gynt v Národním divadle, Praha, 1941: http://ibsen.net/index.gan?id=11152536

Region Novoměstsko: http://novomestskonadmetuji.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=55

Novoměstská setkání: http://www.novemestonm.cz/novomestska-setkani.html

Wikipedia: Jarmila Hassan Abdel Wahab – Leben, Diskographie, Weblinks http://de.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Hassan_Abdel_Wahab , http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Hassan_Abdel_Wahab


Blog volně zpracoval Kroulik J. (červenec 2007), odborná konzultace Zelený O.